IAC 2019/2020, DPPD/UAIC

Platforma de e-Learning pentru studenții Universității "Alexandru Ioan Cuza" din Iași care frecventează cursul de

Instruire Asistată de Calculator (IAC), DPPD, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei

Coordonator: Prof. univ. dr. Adrian Adăscăliței; Evaluarea Cursului și Instructorului de către Studenți

Pentru a vă înscie la Cursul IAC (elearning, blended learning) trebuie să respectați cerințele impuse de Profesor și să solicitați Cheia de Înscriere Titularului de Curs !
În cazul în care NU respectați normele impuse la înscriere, solicitarea Dvs. va fi automat anulată !

Adăscăliţei, AdrianInstruire Asistată de calculator, Polirom, Iaşi, 2007

Instruirea asistata de calculator (IAC) este o metoda didactica ce valorifica principiile de modelare si analiza cibernetica a activitatii de instruire in contextul noilor tehnologii informatice si de comunicatii. Sinteza dintre resursele pedagogice ale instruirii programate si disponibilitatile tehnologice ale calculatorului (sistem de procesare a informatiei) confera acestei metode de invatamint importante calitati privind: informatizarea activitatii de predare - invatare - evaluare; imbunatatirea instruirii prin intermediul unor actiuni de gestionare - documentare - interogare si simularea automatizata interactiva a cunostintelor si capacitatilor angajate in procesul de invatamint, conform documentelor oficiale de planificare a educatiei.Școlar cu Tabletă și Laptop ! în secolul trecut

Studenții Participanți La Cursul de IAC

Muzeul din satul Beşalma (Găgăuzia, Republica Moldova)

Sem. I, An. Univ. 2019/202


Euroregiunea Siret-Prut-Nistru

Cursuri MOOC

OCW în România

MOOC Romania htttp://mooc.ro

Virtual Mobility Platform 


Ştiri site

Exemple de Manuale Online sau în format electronic

de către Adăscăliţei A. Adrian-

Exemple de Manuale Online sau în format electronic
La adresa de mai jos Studentele/Studenții vor găsi Exemple de Manuale Online sau în format PDF pe situl Ministerului Educației din România !

https://manuale.edu.ro/
Exemple pentru câteva discipline: 
Matematică Clasa a 5-a (sau în format PDF)
Fizică Clasa a 7-a (sau în format PDF). Manual de Electricitate cu sit web
Informatică și TIC Clasa a 5-a (sau în format PDF)
Filosofie Clasa a 12-a (în format PDF)
Educație Fizică și Sport Clasa a5-a (în format PDF)
Istorie clasa a 4-a (în format PDF)
Teologie Romano-Catolică clasa a 7-a (în format PDF)
Chimie Clasa a 11-a (în format PDF)

Materiale Didactice Bring the World to Your Classroom

The Learning Resource Exchange (LRE) from European Schoolnet (EUN)  is a service that enables schools to find educational content from many different countries and providers.


Condiții de Promovare a disciplinei de IAC

de către Adăscăliţei A. Adrian-

Fiecare Student: 

1. Va întocmi un Referat pentru Portofoliu, "scris de mână", minimum 15 pagini. TERMEN: Săptămânile Decembrie 2019 și din Ianuarie 2020 ! 

Conţinut cules din materialele de Curs. Pot fi utilizate următoarele Fişiere: Folosirea Web-ului pentru predare, instruire şi învăţare Componentele unei discipline cu suport Web (Exemplificare) Componentele unei discipline distribuite în reţea (prezentare elemente) 

2. Va realiza un model interactiv de Unitate de Învăţare, Tema o alege fiecare Student (poate fi şi tema unei Lecţii pe care o susţine/a susţinut-o la Practica Pedagogică). folosind fie utilitarul PowerPoint din MS Office sau Impress (Creează prezentări multimedia eficiente) din Open Office. Fişierul arhivat ZIP trebuie trimis Profesorului folosind Sit-ul Cursului Din cele doua conspecte faceți o sinteză de cca. 15-16 pagini. Conspect_IAC_10.pdf Conspect_IAC_41.pdf 

Puteți descărca cele două exemple de la adresa de mai jos:

Două exemple de Conspect pentru IAC

Conspect curs IAC de A. Adăscăliței (10 pag.)

Conspect curs IAC de B. I. Aignătoaiei (41 pag.)

https://uaic.moodle.ro/mod/folder/view.php?id=158

Sau aveți atașat unul din exemple