Skip to main content

IAC 2020/2021, DPPD/UAIC

Mesaj audio catre StudențiAdascalitei

Platforma de e-Learning pentru studenții Universității "Alexandru Ioan Cuza" din Iași de la Facultățile: 

Chimie+Informatică, Matematică + Fizică, Filosofie, Educație Fizică și Sport și Kinetoterapie, FEEA care frecventează cursul de Instruire Asistată de Calculator (IAC), DPPD, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale EducaţieiCoordonator: Prof. univ. dr. Adrian Adăscăliței; Evaluarea Cursului și Instructorului de către Studenți

International Workshop Education open during the pandemic 

Workshop internațional organizat de Universitatea Politehnica din Timișoara, prin Centrul de ID/IFR și e-Learning cu sprijinul asociațiilor EDEN și IEEE Romania, în cadrul Săptămânii Educației Deschise 2021

Prezentare

Metode mixte/hibride de predare/învățare, implementarea laboratoarelor online, utilizarea Resurselor Educaționale Deschise (OER) și concepte referitoare la cursuri MOOC în programe de educație pentru Științe, Tehnologie, Inginerie și Matematică (STEM ) -Prezentare PPSX
 Experiența avută în Facultatea de Inginerie Electrică, Universitatea Tehnică ”Gh. Asachi” din Iași și în Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației,  Universitatea ”Al. I. Cuza ”, Iași, România

Prof. Univ. Dr. Adrian A. Adăscăliței, Conferința Națională de Învățământ Virtual, 30 Oct. 2020, online: Experiența învățământului Online la DPPD, Universitatea "Al. I. Cuza" și la Universitatea Tehnică ”Gh. Asachi” din Iași

Adascalitei2020Oct31CNIV.jpg

Orar Cursuri IAC și Practici Europene pentru Formare Continuă. An Universitar 2020/2021

respectînd Instrucțiunile:

Inscriere pe Platformă și la Cursuri
Inscriere Curs IAC Inscriere_Curs_IMCG.pptx
Procedura de Inscriere la Cursul IAC

Procedura de Inscriere la Cursul PEFC, Master IMCG Practici Europene pentru Formare Continuă

La Cursul  PEFC,  Practici Europene pentru Formare Continuă se pot înscrie Studenții de la Master IMCG, Fac Inginerie Electrică și Informatică Aplicată, Universitatea Tehnică ”Gh. Asachi” din Iași

Orar Cursuri IAC și Practici Europene pentru Formare Continuă. An Universitar 2020/2021

Adăscăliţei, AdrianInstruire Asistată de calculator, Polirom, Iaşi, 2007

Prezentarea Adrian A. Adăscăliței la ICL 2020 International Conference Tallinn, Estonia Metodele mixte de predare și învățare și implementarea laboratoarelor online în programele de educație pentru inginerie electrică și informatică http://www.icl-conference.org/
Metodele mixte de predare și învățare și implementarea laboratoarelor online în programele de educație pentru inginerie electrică și informatică http://www.icl-conference.org/
Instruirea asistata de calculator (IAC) este o metoda didactica ce valorifica principiile de modelare si analiza cibernetica a activitatii de instruire in contextul noilor tehnologii informatice si de comunicatii. Sinteza dintre resursele pedagogice ale instruirii programate si disponibilitatile tehnologice ale calculatorului (sistem de procesare a informatiei) confera acestei metode de invatamint importante calitati privind: informatizarea activitatii de predare - invatare - evaluare; imbunatatirea instruirii prin intermediul unor actiuni de gestionare - documentare - interogare si simularea automatizata interactiva a cunostintelor si capacitatilor angajate in procesul de invatamint, conform documentelor oficiale de planificare a educatiei.


Studenții din Anul Universitar 2019/2020

Școlar cu Tabletă și Laptop ! în secolul trecut

Studenții Participanți La Cursul de IAC

Muzeul din satul Beşalma (Găgăuzia, Republica Moldova)

Sem. I, An. Univ. 2019/202

OCW în România

MOOC Romania htttp://mooc.ro

Virtual Mobility Platform 

Moodle Tutorials for Teachers


Ştiri site

Exemple de Manuale Online sau în format electronic

by Profesor Adăscăliţei A. Adrian -

Exemple de Manuale Online sau în format electronic
La adresa de mai jos Studentele/Studenții vor găsi Exemple de Manuale Online sau în format PDF pe situl Ministerului Educației din România !

https://manuale.edu.ro/
Exemple pentru câteva discipline: 
Matematică Clasa a 5-a (sau în format PDF)
Fizică Clasa a 7-a (sau în format PDF). Manual de Electricitate cu sit web
Informatică și TIC Clasa a 5-a (sau în format PDF)
Filosofie Clasa a 12-a (în format PDF)
Educație Fizică și Sport Clasa a5-a (în format PDF)
Istorie clasa a 4-a (în format PDF)
Teologie Romano-Catolică clasa a 7-a (în format PDF)
Chimie Clasa a 11-a (în format PDF)

Materiale Didactice Bring the World to Your Classroom

The Learning Resource Exchange (LRE) from European Schoolnet (EUN)  is a service that enables schools to find educational content from many different countries and providers.


Condiții de Promovare a disciplinei de IAC

by Profesor Adăscăliţei A. Adrian -

Fiecare Student: 

1. Va întocmi un Referat pentru Portofoliu, "scris de mână", minimum 15 pagini. TERMEN: Săptămânile Decembrie 2019 și din Ianuarie 2020 ! 

Conţinut cules din materialele de Curs. Pot fi utilizate următoarele Fişiere: Folosirea Web-ului pentru predare, instruire şi învăţare Componentele unei discipline cu suport Web (Exemplificare) Componentele unei discipline distribuite în reţea (prezentare elemente) 

2. Va realiza un model interactiv de Unitate de Învăţare, Tema o alege fiecare Student (poate fi şi tema unei Lecţii pe care o susţine/a susţinut-o la Practica Pedagogică). folosind fie utilitarul PowerPoint din MS Office sau Impress (Creează prezentări multimedia eficiente) din Open Office. Fişierul arhivat ZIP trebuie trimis Profesorului folosind Sit-ul Cursului Din cele doua conspecte faceți o sinteză de cca. 15-16 pagini. Conspect_IAC_10.pdf Conspect_IAC_41.pdf 

Puteți descărca cele două exemple de la adresa de mai jos:

Două exemple de Conspect pentru IAC

Conspect curs IAC de A. Adăscăliței (10 pag.)

Conspect curs IAC de B. I. Aignătoaiei (41 pag.)

https://uaic.moodle.ro/mod/folder/view.php?id=158

Sau aveți atașat unul din exemple