e-Learning & Blended Learning

VLE Moodle-Utilizare. Exemplu de curs care trebuie realizat de către Student și care exemplificat de către Adăscăliţei Adrian. Acest curs prezintă caracteristicile platformei VLE Moodle și furnizează exemple de activități și resurse.

Pentru a vă înscie la acest curs, trebuie să respectați cerințele impuse de Profesor și să solicitați Cheia de Înscriere Titularului de Curs, la adresa adriana52ro@yahoo.com !

Instruire Asistată de Calculator

Pentru a vă înscie la Cursul IAC (elearning, Blended Learning) trebuie să respectați cerințele impuse de Profesor și să solicitați Cheia de Înscriere Titularului de Curs, la adresa adriana52ro@yahoo.com !
În cazul în care NU respectați normele impuse la înscriere, solicitarea Dvs. va fi automat anulată !

Curs încărcat / restaurat de pe Internet https://itunes.apple.com/au/itunes-u/english-09-q2/id425368019?mt=10 http://www.oercommons.org/courses/english-9-b/view