Anterioare:

Textile

EuroRegiunea Siret-Prut-Nistru

Întreprindere Simulată

Integrare Europeana

Pentru a vă înscie la acest curs, trebuie să respectați cerințele impuse de Profesor și să solicitați Cheia de Înscriere Titularului de Curs, la adresa adriana52ro@yahoo.com !

Cursul Tehnici informatice și de comunicaţii în administrarea afacerilor (TIC AA) pentru Întreprinderea Simulată urmărește să ofere suportul pentru cunoaşterea structurii şi etapelor de dezvoltare a sistemelor informaționale din mediul afacerilor, a principalelor caracteristici proprii sistemelor informaționale pentru conducere şi a elementelor sistemelor informaționale care sunt specifice afacerilor . Cursul se adresează, de asemenea, Studenţilor care efectuează lucrări practice caracteristice funcţionării unei Întreprideri Simulate (de exerciţiu).

• Asimilarea cunoştinţelor necesare de către studenţi a aspectelor legate de tehnologia fabricării maşinilor electrice (TFME), punându-se accent pe cunoaşterea proceselor de producţie şi a proceselor tehnologice de fabricaţie. Disciplina are în vedere expunerea pe larg a problemelor construcţiei şi fabricaţiei maşinilor electrice. Prezentarea noţiunilor teoretice şi practice necesare privind procesele de producţie, procesele tehnologice şi modul de concepere şi realizare a fluxurilor tehnologice pe subansamble, elemente active şi elemente mecanice, din componenţa maşinilor electrice, punându-se accent pe implementarea structurilor standard de tehnologie şi fabricaţie a maşinilor electrice. Prezentarea modului în care sunt organizate procesele de producţie în fabricile constructoare de maşini electrice, elementele specifice tehnologiei de fabricare a maşinilor electrice, tehnologia fabricării subansamblelor mecanice, repere ştanţate în fabricarea maşinilor electrice, tehnologia de fabricare a miezurilor magnetice şi a înfăşurărilor, tehnologia montajului maşinilor electrice. Disciplina are în vedere respectarea standardelor în vigoare privind tehnologia fabricării maşinilor electrice a standardelor europene şi internaţionale asimilate în ţara noastră precum şi de recomandările internaţionale din acest domeniu. Disciplina expune în principal, optimizarea fluxurilor tehnologice în realizarea maşinilor electrice pentru asigurarea unor maşini electrice cât mai performante.

Informatică 3A2 Floreşti V. Adrian

Voi reliza o lecţie de tip BL la Disciplina:    

Titlul Lecţiei: Verbe Neregulate

 

VLE va conţine:

1. Planul de Lecţie

2. Scenariul de Lecţie: Obiective, Competenţe obţinute, Cunoţtinţe anterioare necesare

Maşa