Cursuri online . An Universitar 2022/2023

Orar Cursuri IAC și Practici Europene pentru Formare Continuă. An Universitar 2021/2022

Instruire Asistata de Calculator / DPPD/UAIC, Cu autoinscriere

Master IMCG/ Practici Europene pentru Formare Continuă / Ing.El./TU Gh. Asachi Iași, Cu autoinscriere

Cursul Tehnici informatice și de comunicaţii în administrarea afacerilor (TIC AA) pentru Întreprinderea Simulată urmărește să ofere suportul pentru cunoaşterea structurii şi etapelor de dezvoltare a sistemelor informaționale din mediul afacerilor, a principalelor caracteristici proprii sistemelor informaționale pentru conducere şi a elementelor sistemelor informaționale care sunt specifice afacerilor . Cursul se adresează, de asemenea, Studenţilor care efectuează lucrări practice caracteristice funcţionării unei Întreprideri Simulate (de exerciţiu).

Acest curs prezintă metodele pedagogice informatice (tehnologiile informatice și de comunicații folosite în instruire) actuale necesare proiectării și implementării unui Program STEM (Science/Științe, Technology/Tehnologie, Engineering/Inginerie și Mathematics/Matematici), incluzând și utilizarea unor laboratoare online.


Sunt Studenta / Studentul Chimi Matem Fizic Filo EFS Inform IEEIA Student

An Universitar 2020/2021

Solicit Spațiu Virtual de Curs pe Platforma uaic.moodle.ro

Doresc să realizez o disciplină virtuală și să mă familiarizez cu Facilitățile și Comenzile Platformei MOODLE