Cursuri online . An Universitar 2020/2021

Orar Cursuri IAC și Practici Europene pentru Formare Continuă. An Universitar 2020/2021

Instruire Asistata de Calculator / DPPD/UAIC, Cu autoinscriere

Master IMCG/ Practici Europene pentru Formare Continuă / Ing.El./TU Gh. Asachi Iași, Cu autoinscriere

Acest curs prezintă metodele pedagogice informatice (tehnologiile informatice și de comunicații folosite în instruire) actuale necesare proiectării și implementării unui Program STEM (Science/Științe, Technology/Tehnologie, Engineering/Inginerie și Mathematics/Matematici), incluzând și utilizarea unor laboratoare online.


Sunt Studenta / Studentul Chimi Matem Fizic Filo EFS Inform IEEIA Student

An Universitar 2020/2021

Solicit Spațiu Virtual de Curs pe Platforma uaic.moodle.ro

Doresc să realizez o disciplină virtuală și să mă familiarizez cu Facilitățile și Comenzile Platformei MOODLE