The data that you need to attend the conference are the following:

Thank you all for making a trans-disciplinary presentation at the special track on Research, Education, and Trans-disciplinary Communication (RETDC 2022) to be held in the context of The 13th International Multi-Conference on Complexity, Informatics and Cybernetics: IMCIC 2022

Since you did not register at the conference, because your presentation did not require to be registered, I am sending you the data you need to have access to all the presentation to be made at IMCIC 2022.

The data that you need to attend the conference are the following:

Datele de care aveți nevoie pentru a participa la conferință sunt următoarele:

Vă mulțumim tuturor pentru că ați făcut o prezentare transdisciplinară la cursul special privind cercetarea, educația și comunicarea transdisciplinară (RETDC 2022) care va avea loc în contextul celei de-a 13-a conferințe internaționale multiplu privind complexitatea, informatica și cibernetica: IMCIC 2022

Întrucât nu v-ați înscris la conferință, deoarece prezentarea dumneavoastră nu a necesitat înregistrarea, vă trimit datele de care aveți nevoie pentru a avea acces la toată prezentarea care urmează să fie făcută la IMCIC 2022.

Datele de care aveți nevoie pentru a participa la conferință sunt următoarele:

A direct URL that takes you to the conference program is:

https://www.iiis-spring22.org/imcic/virtualsessions/vs_program.asp?vc=26&m=synchr 

Then, please, the following data in order to be able to access

Registration ID: 03226M  (The first character is the number zero)

Paper ID: GUEST 

Prof. Adrian ADASCALITEI, Romania

Technical University "Gh. Asachi" from Iasi

11:00 AM - 11:30 AM

Time zone: (GMT-5:00) - US Eastern Time

Blended Teaching and Learning Used to Run Electrical and Computer Engineering Education Programs

18:00 - 18:30 Romania Time

ABSTRACT:
The paper presents: how to prepare STEM teachers and students to use blended learning environments; BTL course components and activities for electrical and computer engineering education; and an example of application of educational objectives of Bloom and Anderson & Krathwohl taxonomy. In fact the paper is a Synthesis and a continuation of previous papers [1]-[7] most of these papers are available on the internet being Open Source.
In the mentioned articles we also analyzed and discussed the use of virtual and remote laboratories in the training of future engineers.
Very recently the European Union [8] explored three basic propositions that are found to be indispensable in the Future of Digital and Online Learning in Higher Education: (1) providing access to accessible digital technology; (2) developing digital skills and competences; (3) implementing a digital learning culture.
Instructional model with a blended-learning approach provides more individualized instruction than traditional face-to-face tuition. It enables learners to accommodate the space/time demands of other interests, as students can carry on other everyday activities without having to adapt to strict space/time constraints.
In this paper, we have reviewed the recent and programmatic documents of: the European Society for Engineering Education (SEFI), the International Society for Engineering Education (IGIP), the Institution of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), the International Association of Online Engineering (IAOE), and the American Society for Engineering Education (ASEE) to identify the specific pedagogical characteristics used in the BTL process.
The cooperation between our universities began in 2017 and have result in the publication of a number of articles [1]-[7] in Intl. Conf. Proceedings (ISI Thomson and IEEE indexed) in 2018 and 2019, 2020, and 2021.
Both Students and Professors will use the BTL Methods in Iași, and Menoufia. The integration of online laboratories (both Virtual and Remote) in the engineering training process, the use of Virtual Learning Environments (VLE), the inclusion of Open Educational Resources (OER) are the strategies used in this project.

ABSTRACT:

Lucrarea prezintă: cum să se pregătească profesorii și studenții STEM să utilizeze medii de învățare mixte; Componente și activități de curs BTL pentru învățământul de inginerie electrică și informatică; și un exemplu de aplicare a obiectivelor educaționale ale taxonomiei Bloom și Anderson & Krathwohl. De fapt, lucrarea este o sinteză și o continuare a lucrărilor anterioare [1]-[7] majoritatea acestor lucrări sunt disponibile pe internet fiind Open Source.

În articolele menționate am analizat și discutat și despre utilizarea laboratoarelor virtuale și la distanță în pregătirea viitorilor ingineri.

Foarte recent, Uniunea Europeană [8] a explorat trei propuneri de bază care se dovedesc a fi indispensabile în viitorul învățării digitale și online în învățământul superior: (1) asigurarea accesului la tehnologie digitală accesibilă; (2) dezvoltarea abilităților și competențelor digitale; (3) implementarea unei culturi de învățare digitală.

Un model de instruire cu o abordare de învățare mixtă oferă o instruire mai individualizată decât școlarizarea tradițională față în față. Le permite cursanților să se adapteze cerințelor de spațiu/timp ale altor interese, deoarece elevii pot desfășura alte activități de zi cu zi fără a fi nevoiți să se adapteze la constrângeri stricte de spațiu/timp.

În această lucrare, am trecut în revistă documentele recente și programatice ale: Societății Europene pentru Educația Ingineriei (SEFI), Societății Internaționale pentru Educația Ingineriei (IGIP), Instituția Inginerilor Electrici și Electronici (IEEE), Asociația Internațională a Inginerilor Online Engineering (IAOE) și Societatea Americană pentru Educația Ingineriei (ASEE) pentru a identifica caracteristicile pedagogice specifice utilizate în procesul BTL.

Cooperarea dintre universitățile noastre a început în 2017 și a avut ca rezultat publicarea unui număr de articole [1]-[7] în Intl. Conf. Proceedings (ISI Thomson și IEEE indexate) în 2018 și 2019, 2020 și 2021.

Atât Studenții, cât și Profesorii vor folosi Metodele BTL la Iași și Menoufia. Integrarea laboratoarelor online (atât Virtuale, cât și la Distanță) în procesul de formare în inginerie, utilizarea Mediilor Virtuale de Învățare (VLE), includerea Resurselor Educaționale Deschise (OER) sunt strategiile utilizate în acest proiect.

[1] Adăscăliței, Adrian A., Ashraf Salah El-Din Zein El-Din, Sebastian Teodor Arădoaei, Marinel Costel Temneanu, and Marcel Dumitru Istrate. "The Blended Teaching and Learning Methods and the Implementation of Online Laboratories in Electrical and Computer Engineering Education Programs." In Educating Engineers for Future Industrial Revolutions: Proceedings of the 23rd International Conference on Interactive Collaborative Learning (ICL2020), Volume 2 23, pp. 136-147. Springer International Publishing, 2021.

[2] Zein El Din, Ashraf Salah El-Din, Adăscăliței Adrian A., Temneanu Marinel, Arădoaiei Sebastian: Blended Learning Methodologies and ePedagogical Approaches Used in an Electrical and Computer Engineering Education Program Leading to International Accreditation. In: Vlada Marin (ed.), 13th International Conference On Virtual Learning Proceedings, pp. 63-77, Publishing House of University Bucharest, Alba Iulia (2018). http://c3.icvl.eu/papers2018/icvl/documente/pdf/section1/section1_paper6.pdf

[3] Arădoaiei Sebastian, Adăscăliței Adrian A.: Blended Learning Approach Applied to Electrical Engineering Courses. In: Vlada Marin (ed.), 13th International Conference On Virtual Learning Proceedings, pp. 78-86, Editura University Bucharest, Alba Iulia, (2018). http://c3.icvl.eu/papers2018/icvl/documente/pdf/section1/section1_paper7.pdf

[4] Zein El Din, Ashraf Salah El-Din, Adăscăliței Adrian A.: Applying ePedagogy and Blended Learning Resources in Electrical and Computer Engineering Programs Leading to International Accreditation. Engineering Research Journal, 42(2), 81-87, (2019). http://erjm.journals.ekb.eg/article_66272.html.

[5] Adăscăliței Adrian A., Arădoaiei Sebastian, Temneanu Marinel, Zein El Din, Ashraf Salah El-Din: Implement Online Laboratories in Electrical and Computer Engineering Education using Virtual Learning Environments. In: eLearning & Software for Education Intl. Conf., Proceedings, vol. 3, pp. 162-170, Bucharest (2019). DOI: 10.12753/2066-026X-19-159.

[6] Adăscăliței Adrian A., Arădoaiei Sebastian: Blended Teaching and Learning Solutions for Electrical Engineering Study Programs, Survey of A Project Proposal. In: International Conference on Electromechanical and Energy Systems Proceedings, Craiova (RO) and Chișinău (MD) (2019). DOI: 10.1109/SIELMEN.2019.8905868.

[7] Adăscăliței Adrian A., Cucos Constantin, Vlada Marin, Zein El Din, Ashraf Salah El-Din: Blended Teaching and Learning and Implementation of Online Laboratories in STEM Education Using a Virtual Learning Environment. In: 14th International Conference On Virtual Learning Proceedings, pp. 27-36, Editura University of Bucharest, Bucharest (2019). http://c3.icvl.eu/papers2019/icvl/documente/pdf/section1/section1_paper1.pdf

[8] European Commission, D-G Education, Youth, Sport and Culture, Humpl, S., Andersen, T., The future of digital and online learning in higher education, 2022, https://data.europa.eu/doi/10.2766/587756

 


Ultima modificare: marți, 8 martie 2022, 12:00